ÁO SƠ MI KẺ Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh da trời

6048/660

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI KẺ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI KẺ từ Zara

Áo sơ mi cổ ve lật, tay lỡ có khuy cài để điều chỉnh. Khuy cài và túi phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI KẺ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI KẺ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI KẺ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng