ÁO SƠ MI KẺ Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh da trời

3182/660

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI KẺ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI KẺ từ Zara

Áo sơ mi cổ có ve, dài tay. Cài khuy, túi phía trước may chỉ nổi khác màu.

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI KẺ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI KẺ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI KẺ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng