ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

9006/604

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Vải gân kiểu đặc biệt, may chỉ khác màu ở cổ, tay áo và gấu áo.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng