ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng ngà

5516/601

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara

Áo phông vải gân, cổ tròn, cộc tay. Viền kiểu lượn sóng, khác màu.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng