ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

3253/010

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara

Áo phông vải gân, cổ tròn, cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN NỔI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
CHO ĐƠN HÀNG TRÊN 1.299.000 VND

MIỄN PHÍ TRẢ LẠI HÀNG