ÁO PHÔNG MÀU TRƠN Chi tiết

 

MÀU: Tự nhiên

0722/440

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG MÀU TRƠN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG MÀU TRƠN từ Zara

Áo phông màu trơn dáng suông, cổ tròn, cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 189 CM CỠ L

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG MÀU TRƠN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG MÀU TRƠN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG MÀU TRƠN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG MÀU TRƠN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng