ÁO PHÔNG HAI DÂY BẢN TO Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

5644/110

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG HAI DÂY BẢN TO từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG HAI DÂY BẢN TO từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông sát nách kiểu ba lỗ.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG HAI DÂY BẢN TO từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG HAI DÂY BẢN TO từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG HAI DÂY BẢN TO từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG HAI DÂY BẢN TO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng