ÁO PHÔNG CƠ BẢN CÓ TÚI Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

4873/004

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN CÓ TÚI từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay, có túi ngực.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN CÓ TÚI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng