ÁO PHÔNG CƠ BẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

3795/110

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN từ Zara

Áo phông kiểu cơ bản ngắn tay. Vạt tròn, phía sau dài hơn. Đáp họa tiết ở gấu trước.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng