ÁO PHÔNG CÓ TÚI Chi tiết

 

MÀU: San hô

6752/312

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CÓ TÚI từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay có gấu lật. Túi phía trước có viền mạng.

JOIN LIFE
Care for fiber: Bông hữu cơ. Bông hữu cơ được trồng theo các phương pháp giúp bảo vệ môi trường cũng như luân canh và sử dụng phân bón tự nhiên.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG CÓ TÚI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng