ÁO PHÔNG ĐÍNH KHUYÊN KIM LOẠI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

5372/403

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG ĐÍNH KHUYÊN KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG ĐÍNH KHUYÊN KIM LOẠI từ Zara

Áo phông đính khuyên kim loại trang trí. Cổ tròn, cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 189 CM CỠ L

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG ĐÍNH KHUYÊN KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG ĐÍNH KHUYÊN KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG ĐÍNH KHUYÊN KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG ĐÍNH KHUYÊN KIM LOẠI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng