ÁO LEN DÀI TAY CÓ NHÚN BÈO Chi tiết

 

MÀU: Màu xám than

5536/504

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO LEN DÀI TAY CÓ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO LEN DÀI TAY CÓ NHÚN BÈO từ Zara

Áo len cổ tròn, tay dài có gấu lật. Gấu bèo. Xẻ giọt lệ sau cổ và có khuy cài.

Hình ảnh 3 / ÁO LEN DÀI TAY CÓ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO LEN DÀI TAY CÓ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO LEN DÀI TAY CÓ NHÚN BÈO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng