ÁO LEN DÀI TAY CÓ NHÚN BÈO Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

3335/001

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO LEN DÀI TAY CÓ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO LEN DÀI TAY CÓ NHÚN BÈO từ Zara

Áo len cổ tròn, dài tay. Ráp bèo nhún ở ngực và tay áo.

Hình ảnh 3 / ÁO LEN DÀI TAY CÓ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO LEN DÀI TAY CÓ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO LEN DÀI TAY CÓ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO LEN DÀI TAY CÓ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO LEN DÀI TAY CÓ NHÚN BÈO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng