ÁO LEN CHUI ĐẦU HỌA TIẾT THỔ CẨM Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

0693/439

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO LEN CHUI ĐẦU HỌA TIẾT THỔ CẨM từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO LEN CHUI ĐẦU HỌA TIẾT THỔ CẨM từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo len sợi pha linen, cổ tròn, cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 189 CM CỠ L

Hình ảnh 3 / ÁO LEN CHUI ĐẦU HỌA TIẾT THỔ CẨM từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO LEN CHUI ĐẦU HỌA TIẾT THỔ CẨM từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO LEN CHUI ĐẦU HỌA TIẾT THỔ CẨM từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO LEN CHUI ĐẦU HỌA TIẾT THỔ CẨM từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng