ĐẦM YẾM HỌA TIẾT CÀI KHUY Chi tiết

 

Nhiều màu - 0387/073

Đầm yếm cổ chữ V xẻ sâu, tay sát nách. Gấu nhún bèo. Cài khuy phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

  • Thành phần và lưu ý
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng
  • Gửi, Đổi và Hoàn trả hàng
  • CHIA SẺ
Hình ảnh 1 / ĐẦM YẾM HỌA TIẾT CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM YẾM HỌA TIẾT CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 3 / ĐẦM YẾM HỌA TIẾT CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM YẾM HỌA TIẾT CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM YẾM HỌA TIẾT CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM YẾM HỌA TIẾT CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM YẾM HỌA TIẾT CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM YẾM HỌA TIẾT CÀI KHUY từ Zara