ĐẦM XẾP LI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT Chi tiết

 

MÀU: Leopardo

5039/162

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM XẾP LI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM XẾP LI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara

Đầm cổ tròn, cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM XẾP LI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM XẾP LI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM XẾP LI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM XẾP LI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM XẾP LI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM XẾP LI HỌA TIẾT DA ĐỘNG VẬT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng