ĐẦM VOAN HẠT NỔI PHỐI LEN MÓC Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng ngà

5598/042

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM VOAN HẠT NỔI PHỐI LEN MÓC từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM VOAN HẠT NỔI PHỐI LEN MÓC từ Zara

Đầm vải rũ dáng xòe chữ A, ngực phối len móc và tua rua cùng màu. Xẻ lưng có khuy cài.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM VOAN HẠT NỔI PHỐI LEN MÓC từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM VOAN HẠT NỔI PHỐI LEN MÓC từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM VOAN HẠT NỔI PHỐI LEN MÓC từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM VOAN HẠT NỔI PHỐI LEN MÓC từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM VOAN HẠT NỔI PHỐI LEN MÓC từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM VOAN HẠT NỔI PHỐI LEN MÓC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng