ĐẦM VẢI SẦN NHÚN LI Chi tiết

 

MÀU: Kẹo Toffee

5039/005

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM VẢI SẦN NHÚN LI từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM VẢI SẦN NHÚN LI từ Zara

Đầm cổ tròn, dài tay, eo bo chun co giãn.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM VẢI SẦN NHÚN LI từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM VẢI SẦN NHÚN LI từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM VẢI SẦN NHÚN LI từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM VẢI SẦN NHÚN LI từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM VẢI SẦN NHÚN LI từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM VẢI SẦN NHÚN LI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng