ĐẦM VẢI LƯỚI ĐÍNH NGỌC TRAI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

7901/016

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM VẢI LƯỚI ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM VẢI LƯỚI ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara

Đầm vải lưới cổ tròn, cộc tay. Đính ngọc trai trang trí trước ngực.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM VẢI LƯỚI ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM VẢI LƯỚI ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM VẢI LƯỚI ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM VẢI LƯỚI ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM VẢI LƯỚI ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM VẢI LƯỚI ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng