ĐẦM VẢI GÂN XẺ SAU LƯNG Chi tiết

 

MÀU: khác nhau

5039/106

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM VẢI GÂN XẺ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM VẢI GÂN XẺ SAU LƯNG từ Zara

Đầm cổ tròn, dài tay. Xẻ sau lưng.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 176 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM VẢI GÂN XẺ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM VẢI GÂN XẺ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM VẢI GÂN XẺ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM VẢI GÂN XẺ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM VẢI GÂN XẺ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM VẢI GÂN XẺ SAU LƯNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng