ĐẦM VẢI GÂN ĐÍNH KHUY Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

4174/002

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM VẢI GÂN ĐÍNH KHUY từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM VẢI GÂN ĐÍNH KHUY từ Zara

Đầm cổ chữ V, tay ngắn. Đính khuy giả trang trí phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM VẢI GÂN ĐÍNH KHUY từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM VẢI GÂN ĐÍNH KHUY từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM VẢI GÂN ĐÍNH KHUY từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM VẢI GÂN ĐÍNH KHUY từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM VẢI GÂN ĐÍNH KHUY từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM VẢI GÂN ĐÍNH KHUY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng