ĐẦM VẢI DỆT CÓ BÈO NHÚN Chi tiết

 

MÀU: Màu hồng

1161/102

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM VẢI DỆT CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM VẢI DỆT CÓ BÈO NHÚN từ Zara

Đầm cổ may bất đối xứng, tay ngắn, có dây đeo vai. Cài khóa kéo ẩn bên sườn, ngực ráp bèo nhún trang trí.

Hình ảnh 3 / ĐẦM VẢI DỆT CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM VẢI DỆT CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM VẢI DỆT CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM VẢI DỆT CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM VẢI DỆT CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng