ĐẦM TRANG TRÍ SAU LƯNG Chi tiết

 

MÀU: in họa tiết 1

5039/094

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM TRANG TRÍ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM TRANG TRÍ SAU LƯNG từ Zara

Đầm dài may gấu lệch, cổ tròn, dài tay. Xẻ phía sau.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 176 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM TRANG TRÍ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM TRANG TRÍ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM TRANG TRÍ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM TRANG TRÍ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM TRANG TRÍ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM TRANG TRÍ SAU LƯNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng