ĐẦM THÊU HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng ngà

1317/123

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT từ Zara

Đầm cổ tròn, tay ngắn ráp bèo nhún. Có dây buộc thắt nơ sau lưng. Họa tiết thêu kiểu thủng lỗ.

Hình ảnh 3 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng