ĐẦM THÊU HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu hồng

1187/115

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT từ Zara

Đầm cổ tròn, tay ngắn ráp bèo nhún. Sau lưng xẻ hình giọt lệ, cài khuy. Ráp bèo phía trước, toàn thân thêu kiểu thủng lỗ.

Hình ảnh 3 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng