ĐẦM THÊU HỌA TIẾT Ở VAI Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

3798/509

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT Ở VAI từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT Ở VAI từ Zara

Đầm cổ tròn bo chun co giãn, tay ngắn. Ngực ráp bèo nhún thêu họa tiết trang trí.

Hình ảnh 3 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT Ở VAI từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT Ở VAI từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT Ở VAI từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT Ở VAI từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM THÊU HỌA TIẾT Ở VAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng