ĐẦM THÊU HẠT NỔI Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

1126/982

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM THÊU HẠT NỔI từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM THÊU HẠT NỔI từ Zara

Đầm cổ tròn, cộc tay. Cổ chữ V sau lưng. Họa tiết hạt nổi.

Hình ảnh 3 / ĐẦM THÊU HẠT NỔI từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM THÊU HẠT NỔI từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM THÊU HẠT NỔI từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM THÊU HẠT NỔI từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM THÊU HẠT NỔI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng