ĐẦM TAY BÈO Chi tiết

 

MÀU: Màu hồng hoa đăng

2318/888

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ĐẦM TAY BÈO từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM TAY BÈO từ Zara

Đầm cổ tròn, xẻ hình giọt lệ và buộc dây khác màu. Tay lỡ nhún bèo.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM TAY BÈO từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM TAY BÈO từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM TAY BÈO từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM TAY BÈO từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM TAY BÈO từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM TAY BÈO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng