ĐẦM POPLIN PHỐI VẢI Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh hải quân/Trắng

0605/023

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ĐẦM POPLIN PHỐI VẢI từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM POPLIN PHỐI VẢI từ Zara

Đầm dài tay, cổ tròn. Gấu bất đối xứng. Túi hai bên ẩn ở đường may. Khuy cài sau lưng.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM POPLIN PHỐI VẢI từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM POPLIN PHỐI VẢI từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM POPLIN PHỐI VẢI từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM POPLIN PHỐI VẢI từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM POPLIN PHỐI VẢI từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM POPLIN PHỐI VẢI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng