ĐẦM PHỐI VẢI TRANG TRÍ NƠ Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

1007/148

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM PHỐI VẢI TRANG TRÍ NƠ từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM PHỐI VẢI TRANG TRÍ NƠ từ Zara

Đầm cổ tròn, không tay. Buộc dây nơ phía trước. Cài khóa kéo ẩn.

Hình ảnh 3 / ĐẦM PHỐI VẢI TRANG TRÍ NƠ từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM PHỐI VẢI TRANG TRÍ NƠ từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM PHỐI VẢI TRANG TRÍ NƠ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng