ĐẦM PHỐI VẢI GÂN VÀ CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

1639/092

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM PHỐI VẢI GÂN VÀ CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM PHỐI VẢI GÂN VÀ CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara

Đầm ngắn vải rũ cổ cao bo vải gân, tay sát nách. Túi hai bên ở đường may. Cài khóa kéo ở cổ áo, xung quanh chần chỉ nổi màu tương phản.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM PHỐI VẢI GÂN VÀ CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM PHỐI VẢI GÂN VÀ CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM PHỐI VẢI GÂN VÀ CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM PHỐI VẢI GÂN VÀ CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng