ĐẦM PHỐI REN MÀU TƯƠNG PHẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu da hồng

7901/037

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM PHỐI REN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM PHỐI REN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara

Đầm cổ tròn, tay lỡ xếp li và nhún bèo bản rộng. Eo khác màu và buộc dây vải. Xẻ lưng có khuy cài.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM PHỐI REN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM PHỐI REN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM PHỐI REN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM PHỐI REN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM PHỐI REN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM PHỐI REN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng