ĐẦM NHUNG XẾP NẾP Chi tiết

 

MÀU: in họa tiết 1

2712/011

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM NHUNG XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM NHUNG XẾP NẾP từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Đầm xếp nếp một bên thân, cổ tròn, tay ngắn.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM NHUNG XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM NHUNG XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM NHUNG XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM NHUNG XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM NHUNG XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM NHUNG XẾP NẾP từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng