ĐẦM NHUNG XẾP LI Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

2712/006

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM NHUNG XẾP LI từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM NHUNG XẾP LI từ Zara

Đầm cổ tròn, dài tay. Xếp nếp và xẻ phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 180 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM NHUNG XẾP LI từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM NHUNG XẾP LI từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM NHUNG XẾP LI từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM NHUNG XẾP LI từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM NHUNG XẾP LI từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM NHUNG XẾP LI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng