ĐẦM NHUNG LÔNG BUỘC DÂY Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ gạch

4873/025

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM NHUNG LÔNG BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM NHUNG LÔNG BUỘC DÂY từ Zara

Đầm cổ tròn, tay ngắn. Bo chun xếp nếp và buộc dây phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM NHUNG LÔNG BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM NHUNG LÔNG BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM NHUNG LÔNG BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM NHUNG LÔNG BUỘC DÂY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng