ĐẦM NHÚN LI IN HỌA TIẾT KẺ Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

2878/158

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM NHÚN LI IN HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM NHÚN LI IN HỌA TIẾT KẺ từ Zara

Đầm cổ tròn, ngắn tay. Gấu bất đối xứng.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM NHÚN LI IN HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM NHÚN LI IN HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM NHÚN LI IN HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM NHÚN LI IN HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM NHÚN LI IN HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM NHÚN LI IN HỌA TIẾT KẺ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng