ĐẦM NHÚN LI CÓ ĐỆM VAI Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng mù tạt

5580/305

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM NHÚN LI CÓ ĐỆM VAI từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM NHÚN LI CÓ ĐỆM VAI từ Zara

Đầm nhún li cổ tròn, dài tay. Cổ phía sau xẻ chữ V, buộc dây.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM NHÚN LI CÓ ĐỆM VAI từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM NHÚN LI CÓ ĐỆM VAI từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM NHÚN LI CÓ ĐỆM VAI từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM NHÚN LI CÓ ĐỆM VAI từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM NHÚN LI CÓ ĐỆM VAI từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM NHÚN LI CÓ ĐỆM VAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng