ĐẦM NHÚN LI Ở GẤU Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

9006/613

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM NHÚN LI Ở GẤU từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM NHÚN LI Ở GẤU từ Zara

Đầm cổ tròn, không tay. Gấu phối vải nhún li. Xẻ lưng hình giọt lệ.

Hình ảnh 3 / ĐẦM NHÚN LI Ở GẤU từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM NHÚN LI Ở GẤU từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM NHÚN LI Ở GẤU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng