ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN Chi tiết

 

MÀU: in họa tiết 2

6050/079

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Đầm cổ tròn bo vải gân, tay ngắn, ráp bèo nhún bất đối xứng dưới gấu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng