ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN Chi tiết

 

MÀU: in họa tiết 1

6050/079

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara

Đầm cổ tròn bo vải gân, tay ngắn, ráp bèo nhún bất đối xứng dưới gấu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM NHÚN BÈO CỔ BO VẢI GÂN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng