ĐẦM NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh biển

2305/821

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara

Đầm vải rũ, cổ tròn, tay lỡ. Phía trước ráp dải bèo nhún và đính ngọc trai trang trí dọc theo. Xẻ lưng có khuy cài.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM NHÚN BÈO ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng