ĐẦM NGẮN HỌA TIẾT CHẤM BI Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

8342/112

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM NGẮN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM NGẮN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara

Đầm cổ trụ, dài tay. Xẻ sau lưng, eo xếp nếp và buộc dây.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM NGẮN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM NGẮN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM NGẮN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM NGẮN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM NGẮN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM NGẮN HỌA TIẾT CHẤM BI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng