ĐẦM MIDI XẾP NẾP Chi tiết

 

MÀU: in họa tiết 2

0264/154

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM MIDI XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM MIDI XẾP NẾP từ Zara

Đầm cổ tròn, dài tay, có chi tiết đường may xếp nếp phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM MIDI XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM MIDI XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM MIDI XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM MIDI XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM MIDI XẾP NẾP từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM MIDI XẾP NẾP từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng