ĐẦM MIDI IN HỌA TIẾT HOA Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

8631/453

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM MIDI IN HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM MIDI IN HỌA TIẾT HOA từ Zara

Đầm cổ chữ V, dài tay. Vạt đắp chéo phía trước cài khuy, eo buộc dây, xẻ gấu phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 173 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM MIDI IN HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM MIDI IN HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM MIDI IN HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM MIDI IN HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM MIDI IN HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM MIDI IN HỌA TIẾT HOA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng