ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3067/110

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara

Áo liền quần giả đầm, nhún bèo. Xẻ sau lưng. Sau lưng có khóa kéo ẩn và khuy cài.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng