ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng ngà

3067/110

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara

Playsuit giả đầm xẻ sau lưng. Cài khóa kéo ẩn và khuy phía sau.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM LIỀN QUẦN CÓ BÈO NHÚN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng