ĐẦM LẤP LÁNH PHIÊN BẢN GIỚI HẠN Chi tiết

 

MÀU: Màu da hồng

4760/003

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM LẤP LÁNH PHIÊN BẢN GIỚI HẠN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM LẤP LÁNH PHIÊN BẢN GIỚI HẠN từ Zara

Đầm dệt kim cổ tròn, dài tay. Viền bo vải gân nổi.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM LẤP LÁNH PHIÊN BẢN GIỚI HẠN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM LẤP LÁNH PHIÊN BẢN GIỚI HẠN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM LẤP LÁNH PHIÊN BẢN GIỚI HẠN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM LẤP LÁNH PHIÊN BẢN GIỚI HẠN từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM LẤP LÁNH PHIÊN BẢN GIỚI HẠN từ Zara
Hình ảnh 8 / ĐẦM LẤP LÁNH PHIÊN BẢN GIỚI HẠN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng