ĐẦM KIỂU CỔ ĐIỂN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng ngà

4174/017

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM KIỂU CỔ ĐIỂN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM KIỂU CỔ ĐIỂN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Đầm cổ tròn, ngắn tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 173 CM

Hình ảnh 3 / ĐẦM KIỂU CỔ ĐIỂN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM KIỂU CỔ ĐIỂN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM KIỂU CỔ ĐIỂN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM KIỂU CỔ ĐIỂN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng