ĐẦM KẺ CA RÔ Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

1055/323

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM KẺ CA RÔ từ Zara

Đầm cổ tròn, cộc tay. Sau lưng xẻ hình giọt lệ, cài khuy. Họa tiết ca rô.

Hình ảnh 3 / ĐẦM KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM KẺ CA RÔ từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM KẺ CA RÔ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng