ĐẦM KAFTAN Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

4322/602

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ĐẦM KAFTAN từ Zara
Hình ảnh 2 / ĐẦM KAFTAN từ Zara

Đầm cổ tròn, cộc tay. Sau lưng xẻ hình giọt lệ, cài khuy. Vải kẻ, thêu họa tiết trước ngực.

Hình ảnh 3 / ĐẦM KAFTAN từ Zara
Hình ảnh 4 / ĐẦM KAFTAN từ Zara
Hình ảnh 5 / ĐẦM KAFTAN từ Zara
Hình ảnh 6 / ĐẦM KAFTAN từ Zara
Hình ảnh 7 / ĐẦM KAFTAN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng